Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016

Κανονισμός Λειτουργίας Σχολείου


Αναρτούμε τον "Κανονισμό Λειτουργίας Σχολείου" σε κείμενο ώστε να υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης μετάφρασης για γονείς που δεν διαβάζουν Ελληνικά. Προσθέσαμε εντός παρενθέσεων πληροφορίες που η διευθύντρια του σχολείου μας κα Καραστάθη Γαρυφαλλίτσα μας έδωσε στην συνάντηση γονέων - διδακτικού προσωπικού.


21ο Γυμνασίο Αθηνών

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Ο κανονισμός λειτουργίας που ακολουθεί έχει ως στόχο την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, η οποία επιτυγχάνεται με τη συνεργασία και τη συναίνεση όλων των μελών της Σχολικής Κοινότητας.

          1. Προσέλευση μαθητών.

          Η έγκαιρη προσέλευση των μαθητών στο σχολείο Θεωρείται υποχρεωτική. Οι μαθητές που Θα προσέρχονται καθυστερημένα (μετά τις 8.15) Θα παρουσιάζονται στο Γραφείο της Διεύθυνσης και Θα ενημερώνεται ο κηδεμόνας. Οι μαθητές Θα χρεώνονται με απουσία.
         2. Πρωινή συγκέντρωση.

         Όλοι οι μαθητές πρέπει να παρευρίσκονται στην πρωινή συγκέντρωση του σχολείου.


         3. Φοίτηση.

         Η Φοίτηση των μαθητών πρέπει να είναι τακτική και η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων ανελλιπής και όχι επιλεκτική. Σε περίπτωση που αυτό συμβεί, Θα ενημερώνεται το γραφείο από το διδάσκοντα και ο κηδεμόνας του μαθητή.


          4. Σεβασμός στην περιουσία του σχολείου και τα σχολικά βιβλία.

          Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται τους σχολικούς χώρους, να τους διατηρούν καθαρούς χωρίς φθορές. Την ίδια Προσοχή πρέπει να επιδεικνύουν και στα εποπτικά μέσα που χρησιμοποιούν, καθώς και στην υπόλοιπη υλικοτεχνική υποδομή. Οι μαθητές έχουν την ευθύνη της αποκατάστασης οποιασδήποτε σκόπιμης φθοράς της σχολικής περιουσίας.

          Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να επιδεικνύεται στη χρήση των σχολικών εγχειριδίων, τα οποία επιστρέφονται στο τέλος της σχολικής χρονιάς.

          Προς αποφυγή ατυχημάτων και φθορών της σχολικής περιουσίας, δεν επιτρέπεται οι μαθητές να φέρνουν στο σχολείο μπάλες από το σπίτι τους. Διαφορετικά, ο Γυμναστής ή ο εφημερεύων καθηγητής Θα παραδίδει την μπάλα στο Γραφείο, όπου Θα φυλάσσετε και ο κάτοχος της Θα την παραλαμβάνει στο τέλος της σχολικής χρονιάς.
          5. Κινητά τηλέφωνα.

         ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η Κατοχή και η χρήση κινητού τηλεφώνου από τους μαθητές στο Χώρο του σχολείου. (σημ.Σ.Γ.Κ. Σε κάθε περίπτωση που ο γονέας θεωρεί απαραίτητο το κινητό τηλέφωνο γιατί για παράδειγμα μαθητής θα πρέπει να παίρνει μικρότερο αδελφό από διπλανό σχολείο θα ακολουθείται η διαδικασία: Με την πρωινή προσέλευση στο σχολείο θα παραδίδεται το κινητό στο γραφείο της διεύθυνσης και θα φυλάσσεται σε ειδικό συρτάρι. Μετά το πέρας του σχολικού ωραρίου θα δίδεται στον μαθητή/τρια.)


          6. Κάπνισμα.

          Βάσει νόμου απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους δημόσιους χώρους. Συνεπώς, οι μαθητές δεν καπνίζουν σε κανένα χώρο του σχολείου.


          7. Εμφάνιση.

          Η εμφάνιση των μαθητών δείχνει και το σεβασμό στο χώρο του σχολείου. Επομένως οι μαθητές Θα πρέπει να έχουν κόσμια και ευπρεπή εμφάνιση.

         Μπλούζες με εμβλήματα ποδοσφαιρικών ομάδων, κασκόλ και άλλα παρόμοια δεν επιτρέπονται στο χώρο του σχολείου.


           8. Αποβολές.

           Μαθητές που αποβάλλονται από τα μαθήματα Θα παραμένουν στο σχολείο και Θα απασχολούνται με ευθύνη του Γραφείου.


          9. Σχολικές δραστηριότητες.

          Για την πραγματοποίηση των εκπαιδευτικών περιπάτων και των εκδρομών χρειάζεται υπεύθυνη δήλωση των γονέων ή κηδεμόνων των μαθητών ότι επιτρέπουν τη συμμετοχή του παιδιού τους.

          Κατά τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, σι μαθητές οφείλουν να συμπεριφέρονται με κοσμιότητα και να συμμορφώνονται στις υποδείξεις των συνοδών καθηγητών.


         10. Γονείς— Κηδεμόνες.

         Οι γονείς και οι κηδεμόνες είναι υπεύθυνοι για τη φοίτηση των μαθητών στο σχολείο και οφείλουν να ενημερώνονται για κάθε θέμα επίδοσης και τακτικής φοίτησης των μαθητών.

Από το Γραφείο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, έχετε υπ' όψιν σας τα ακόλουθα:
•Δεν επιτρέπονται τα «greeklish» (ελληνικά με λατινικούς χαρακτήρες) και η γραφή με κεφαλαία (Caps) .
•Μην δημοσιεύετε άσχετα, με το θέμα, σχόλια.
•Ο κάθε σχολιαστής οφείλει να διατηρεί ένα μόνο όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση.
•H διαχείριση διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης σχολίων χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση.
Προσοχή!: Η σελίδα λειτουργεί σε εθελοντική βάση. Τα σχόλια μπορεί να δημοσιεύονται με καθυστέρηση.